JR-Perfekt
JR-Perfekt
Ostatnia aktualizacja:
2022-05-20 10:12

Oferta

Firma oferuje:

  1. Usługi księgowe, w tym:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych;

- prowadzenie książki przychodów i rozchodów;

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

  1. Kadry i płace:

- prowadzenia ewidencji pracowniczej (umowy o pracę, świadectwa itp.);

- sporządzanie list płac;

- ZUS, PFRON;

- deklaracje PIT-11, PIT-4;

- inne.

  1. Generowanie i wysyłanie plików JPK;
  2. Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Statystycznego i innych;
  3. Wnioski kredytowe, biznes plan;
  4. Analizy finansowe, w tym:

- monitorowanie danych finansowych osiąganych w jednostkach organizacyjnych Spółki;

- zapewnienie porównywalności danych dotyczących różnych okresów sprawozdawczych;

- projekty struktury i analizy kosztów w ujęciu rodzajów działalności;

- analiza kosztów przedsięwzięć gospodarczych i ich odchyleń od planów;

- przygotowanie struktury planu na przyszłe okresy;

- realizacje korekt planów kwartalnych i półrocznych;

- przeprowadzenie wielopoziomowych analiz danych finansowych oraz danych operacyjnych;

- bieżąca analiza oraz interpretacja odchyleń budżetowych.

Copyright © Progress - All Rights Reserved | Login